Totaaloplossingen voor medische praktijken

Gespecialiseerd in het inzamelen, verwerken en recyclen van
tandheelkundig & medisch (gevaarlijk) afval

Geaccrediteerd voor monstername en analyse

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Onze Services

Door onze dienstverlening af te stemmen op wet- en regelgeving en te streven naar maatwerk, kunnen zowel individuele- en groepspraktijken als gespecialiseerde praktijken gebruikmaken van onze diensten. Bovendien bieden we maatwerkpakketten voor tandheelkundig (gevaarlijk) afval
Mobirise Website Builder
DENTAL RECYCLING SERVICES

Tandheelkundig afval, Waterzorg & Praktijkadvies

Mobirise Website Builder
MEDI CARE SERVICES

Medisch afvalverwerking & Transport

Mobirise Website Builder
METALCHEM

Veilig verwijderen van afgedankte behandelunits, Röntgenfoto's

TANDHEELKUNDIG AFVAL

Mobirise Website Builder

Maatwerkpakketten voor Tandheelkundig afval

- Sharpsafe naaldcontainers
- Amalgaamafscheidingssystemen
- Opvangsystemen voor gevaarlijk     afval

Mobirise Website Builder

Waterbemonsteringen in samenwerking met Vitens

- Kiemgetal 22°C
- Legionella
- Tabel 3C (Waterontharder)

Mobirise Website Builder

Praktijkadvies, waarbij onze adviseur bij u op bezoek komt

- Arbo
- Hygiëne
- Milieu

Werkwijze Medi Care Services

Mobirise Website Builder
Stap 1
Bij aanvang van het abonnement worden de vaste wisselfrequenties besproken
Mobirise Website Builder
Stap 2
Onze administratie zal telefonisch aankondigen op welke datum we langskomen om de volle containers vaten op te halen
Mobirise Website Builder
Stap 3
 Daarna kunnen de volle emballages en amalgaamafscheiders worden ingepakt
Mobirise Website Builder
Stap 4
Onze medewerker komt langs om de volle vaten/containers om te wisselen en eventueel watermonsters af te nemen

MEDI CARE SERVICES

'Wij bieden services en diensten aan verschillende partijen, waaronder overheidsorganisaties, ziekenhuizen, tattooshops, dierenartspraktijken en vaccinatieprogramma's. Ons brede assortiment aan verpakkingsmaterialen en het ophalen van medisch afval spelen hierbij een essentiële rol'

MEDISCH AFVAL

Voor ziekenhuizen, organisaties, klinieken en praktijken die te maken hebben met specifiek ziekenhuisafval, heeft Medi Care Services enkele nieuwe oplossingen ontwikkeld

'Van grote organisaties tot kleine praktijken' 

Mobirise Website Builder

Medische Klinieken

Mobirise Website Builder

Ziekenhuizen

Mobirise Website Builder

Tandheelkundige praktijken/klinieken

Mobirise Website Builder

Dierenklinieken

Mobirise Website Builder

COVID vacc & test
centra

Mobirise Website Builder

Vaccinatie programma's

Mobirise Website Builder

Penitentiaire inrichtingen

Mobirise Website Builder

Overheids organisaties

Mobirise Website Builder

Uitvaartcentra

Mobirise Website Builder

Onderwijs
instellingen

Mobirise Website Builder

Bloedbanken

Mobirise Website Builder

Laboratorium- en Onderzoeksorganisaties

Mobirise Website Builder

Huisarts
praktijken

Mobirise Website Builder

Fysiotherapie
praktijken 

Mobirise Website Builder

Kaakchirurgie & Implantologie

Mobirise Website Builder

Tattooshops

Mobirise Website Builder

Consultatie
bureau's

Mobirise Website Builder

Esthetisch-medisch centrum

Mobirise Website Builder

SHARPSAFE
5DE GENERATIE

Bij Dental Recycling Services en Medi Care Services gebruiken we Sharpsafe naaldcontainers. Deze 5e generatie Sharpsafe-containers zijn gemaakt van gerecycled materiaal, wat resulteert in een lage ecologische voetafdruk. Hierdoor wordt uw milieubelasting aanzienlijk verminderd, en de hoeveelheid wegwerpplastic in de toeleveringsketen wordt verminderd, zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid of kwaliteit.

60% CO2-reductie
Gemaakt van 100% gerecycled plastic

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Go Green: Groen en Duurzaam

Als onderdeel van onze toewijding aan duurzaamheid en milieubewustzijn, hebben we besloten om onze bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Dit omvat nog meer investeringen in milieuvriendelijke technologieën, groenere energiebronnen en verbeterde afvalverwerking 

Mobirise Website Builder

Verwijderen van  behandelunits

In samenwerking met de VGT en het NVMP hebben wij een naadloze dienstverlening opgezet waarbij tandartsen oude behandelapparatuur door de leverancier kunnen laten verwijderen. De leveranciers bieden de behandelapparatuur ter verwerking aan bij DRS in Zuidbroek, gevolgd door de afgifte van een verwijderingscertificaat na verwerking

Mobirise Website Builder

Veilig verwijderen van Röntgenfoto's

Wij bieden niet alleen een oplossing voor het verwerken van oude behandelapparatuur, maar ook voor het vernietigen van oude röntgenfoto's. Neem gerust contact met ons op voor een veilige verwijdering van oude röntgenfoto's

Mobirise Website Builder

Praktijk advisering

Onze praktijkadviseurs helpen zorgverleners om te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van infectiepreventie (WIP Mondzorg), arbeidsomstandigheden (RI&E en stoffenregister) en het milieu. De implementatie van deze wet- en regelgeving, zoals beschreven in de Arbowet, de WIP-richtlijn en milieuwetgeving, is een tijdrovende taak, en deze regels veranderen regelmatig. Onze MCS-praktijkadviseurs stellen op basis van een praktijkscan drie maatwerk handboeken samen, waarmee uw praktijk direct veiliger en van hogere kwaliteit wordt. Bovendien bent u goed voorbereid op onverwachte inspectiebezoeken van instanties zoals de IGZ, Arbeidsinspectie of gemeente-inspecteurs

'Wanneer u praktijkadvies toevoegt aan uw abonnement, ontvangt u zelfs korting op het volledige pakket'

Mobirise Website Builder

Waterzorg
(In samenwerking met Vitens)

In het drinkwater komen, net als overal, bacteriën voor. De meeste bacteriën zijn niet schadelijk voor de mens. Sommige zijn zelfs noodzakelijk voor een goede gezondheid. Echter, komen er teveel of zelfs schadelijke bacteriën voor in het drinkwater, dan kan dit voor problemen zorgen. Bij een microbiologische verontreiniging kan gevaar ontstaan voor de gezondheid van u, uw medewerkers en uw patiënten.

Volgens de huidige wet- en regelgeving (ISSO-publicatie 55.2) Heeft de tandheelkundige praktijk een zorgplicht aangaande de waterkwaliteit. Door de werkgroep infectiepreventie (WIP) Mondzorg wordt aanbevolen om een spoelprotocol na te leven om een reductie van het totaal aanwezige micro-organismen, waaronder Legionella, te bereiken. 

Om de waterkwaliteit te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om het aantal KVE te bepalen. Immers, meten is weten. Het periodiek meten van de waterkwaliteit, door het nemen van een kiemgetal 22°C monster eventueel aangevuld door een legionella-monster, geeft een indicatie of het naleven van het spoelprotocol voldoende is.

'Onze medewerkers zijn geaccrediteerd om water bemonsteringen te nemen'

Mobirise Website Builder

Metalchem DRS

Samen met ons zusterbedrijf MCS biedt DRS een totaalsysteem dat de zorgplicht van tandheelkundige en medische instellingen vervult. Al meer dan 30 jaar lopen DRS en MCS voorop in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit blijkt uit het scheiden en hergebruiken van uw afval, het monitoren van uw waterkwaliteit en ons deskundige advies en ondersteuning bij de implementatie en naleving van wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu

Contactformulier

Landing Page Software