Overige Diensten Medi Care Services

  • woensdag 9 november 2016

Losse modules praktijkadvisering                                              

Niet altijd is het noodzakelijk om alle modules af te nemen, als u bij voorbeeld geen personeel in dienst heeft is de Arbo module niet noodzakelijk.  

Eenmalige nulmeting

Heeft u uw praktijk op orde en wilt u dat laten verifiëren, dan kunt u ons uw praktijk laten toetsen.

Praktijkadvies op maat,

Ook leveren wij advies op maat, zoekt u bijvoorbeeld extra ondersteuning of begeleiding voor een van uw praktijkprocessen zoals sterilisatie of beschrijving van de taakdelegatie, dan kunt u ons daar ook voor inschakelen.

Overweegt u een praktijkverbouwing of wilt u een onafhankelijk advies over de status van uw praktijk bijvoorbeeld bij een overdracht van de praktijk dan kunnen wij u daarbij op ons vakgebied ook ondersteunen.

Stralingshygiëne en het KEW-dossier, wij werken nauw samen met deskundigen stralingshygiëne (voorheen niveau 3). Zij toetsen niet alleen het KEW-dossier maar kunnen met raad en daad bijstaan op gebied van de stralingshygiëne in uw praktijk.

Beheer waterkwaliteit, wij werken nauw samen met specialisten op gebied van waterkwaliteit. Wij kunnen u bijstaan bij al uw vragen en problemen op gebied van het beheer van de waterkwaliteit in uw praktijk.

Gevaarlijke stoffenregister, onderdeel van het totaalpakket maar ook als losse dienst verkrijgbaar is het opstellen en evalueren van uw gevaarlijke stoffenregister.

Cursussen en kennisdeling

Wij organiseren cursussen en workshops op gebied van infectiepreventie en kwaliteit en wetgeving. Onze cursussen zijn accrediteert bij KRT/KRM en KRA

Daarnaast organiseren wij ook op ons kennisgebied workshops en informatieavonden bij de praktijken op locatie.

Zo kunt u ook van onze kennis gebruik maken om bijvoorbeeld tijdens een Iqual-overleg met ons over een bepaald thema van gedachten te wisselen. Te denken valt bijvoorbeeld over Eisen aan de Waterkwaliteit in de Mondzorg, of de belangrijkste wijzigingen in de WIP 2016.

Wilt u meer informatie?

contact@medicareservices.nl          085-4010893

Terug

Interesse in ons aanbod?

Neem nu contact met ons op